සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
පංචේන්ද්‍රිය අරමුණු මනසින් වින්දනය වන බව
'පංචේන්ද්‍රිය අරමුණු මනසින් වින්දනය වන බව' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව