සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව
'නිච්ජ සුඛ අත්ත සුභ අවිද්‍යාව' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (16):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව