සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
��������������� ������������ ������������������ ��������������� ���������
'��������������� ������������ ������������������ ��������������� ���������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (9):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව