සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු
'වීත රාගී,වීත දෝෂී, විතමෝහී අරමුණු' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (18):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව