සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
රාගක්ෂය, ද්වේෂක්ෂය, මෝහක්ෂය කිරීම
'රාගක්ෂය, ද්වේෂක්ෂය, මෝහක්ෂය කිරීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (15):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව