සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ, ගුණ සිහි කිරීම
'බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ, ගුණ සිහි කිරීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව