සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය
'කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (18):
'කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය' යන ධර්ම කරුණ යටතේ ඇති ධර්ම කරුණු:
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව