සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
ලෝකයා යමක් පිළිකුල් නොකරයිද, ආර්යයෝ පිළිකුල් කරයි
'ලෝකයා යමක් පිළිකුල් නොකරයිද, ආර්යයෝ පිළිකුල් කරයි' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව