සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
කයේ ඇති වෙන්නාවු අපහසුතාවයන් නිසා
'කයේ ඇති වෙන්නාවු අපහසුතාවයන් නිසා' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (10):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව