සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
මෙත් වැඩීම මුලික කරගෙන මෙත් වඩන්න
'මෙත් වැඩීම මුලික කරගෙන මෙත් වඩන්න' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව