සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
අර්ථ, ධර්ම, නිරුක්ති, පටිභාන
'අර්ථ, ධර්ම, නිරුක්ති, පටිභාන' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (12):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව