සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු
'පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (12):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව