සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ දැකිමෙන්
'අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ දැකිමෙන්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (17):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව