සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
දරුවන්ට ගහන විට දෙමව්පියන්ට රිදීම
'දරුවන්ට ගහන විට දෙමව්පියන්ට රිදීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව