සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
උදෙසා සකස් කලදේට ඇති චිත්ත ප්‍රසාදය
'උදෙසා සකස් කලදේට ඇති චිත්ත ප්‍රසාදය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (3):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව