සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්
'පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (468):
'පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්' යන ධර්ම කරුණ යටතේ ඇති ධර්ම කරුණු:
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව