සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ප්‍රභාස්වර මිදං භික්ඛවේ චිත්තං
'ප්‍රභාස්වර මිදං භික්ඛවේ චිත්තං' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (6):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව