සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
��������������� ��������������� ������ ���������������������
'��������������� ��������������� ������ ���������������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1695):