සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්
'ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1692):