සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
ප්‍රඥා චක්ෂුසය
'ප්‍රඥා චක්ෂුසය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (21):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව