සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං
'කල්ල සුක්ඛං - කල්ල සුක්ඛ විපාකං' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (32):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව