සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
��������� ������
'��������� ������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (33):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව