සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
ඉදංපච්චයතා පටිච්ච සමුප්පාදය
'ඉදංපච්චයතා පටිච්ච සමුප්පාදය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (20):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව