සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
චන්දරාග නිරෝධය
'චන්දරාග නිරෝධය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (30):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව