සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය
'භාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (20):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව