සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
මේ අත් බවයේ දක්නට ලැබුනු සිද්ධියක්
'මේ අත් බවයේ දක්නට ලැබුනු සිද්ධියක්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව