සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ආර්යත්වය
'ආර්යත්වය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (91):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව