සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම
'නිවන් දකින මග ක්‍රියාත්මක කිරීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (22):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව