සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Swakkhatho1-23
මම මගේ නැති බව
මේ ශරීරය මම නොවේ මගේ නොවේ එසේනම් මට යනු විඤ්ඤාණයද යන්න පහදා දෙන්න.
54:53
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව