සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Swakkhatho1-19
සතර සතිපට්ඨානය වඩන ආකාරය
35:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව