සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Swakkhatho1-11
මේ මොහොතේ හටගන්නා පටිච්චසමුප්පාදය මෙනෙහි කිරීම ගැන
අරමුණක් ගැටී චිත්ත සංඛාර ගොඩනැඟීම හා සිතම ආයතනයක් බවට පත්වීම පැහැදිලිව වෙන් කර හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?
28:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සරාගංවා චිත්තං සරාග චිත්තන්ති පජානාති
වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චින්තන්ති පජානාති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව