සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Surya-Alokaya-03
සෝතාපන්න ඵලය ලැබුවත් කාම සම්බොගයන්ට නැබුරුව
දස්සනේන පහතාතබ්බ යන ස්ථානයට පත්වී ඇති බව හිතනමුත් ගිහි ජීවිතයේදී වැඩිපුර කාම සම්භෝගය ට හිත නැඹුරු වේ. ඒ ඇයි සහ එයින් නිදහස් වන්නේ කෙසේද?
13:51
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව