සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-43
ධර්මයෙන් කරුණු පහදා දෙන්නට පෙර දේශකයාණන් වහන්සේ වඩාගත යුතු පිළිවෙත\r\n
- චතුරාර්ය සත්‍යය, ධර්මය කියා දීම, සත්‍ය ඥානය, කෘත්‍ය ඥානය, කෘත ඥානය, ඉධමේව සච්චං මෝඝ මඤ්ඤං, හේතු සහිතව කරුණු පැහැදිලි කිරීම
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ඔවා දෙනු පර හට - තමා සම්මතයේ පිහිටා සිට
දුසිරිත දනන් දෙන - ඕවා වැද්දන් කියන බණ වැනි
-ලෝකෝපකාරය -

- ඉද මේව සච්චං මෝග මඤ්ඤං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව