සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-19
ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය පැනවූ පසු ඵල ලාභීන් අඩු උනාද?
කලින් ශික්ෂා පදයක් පනවන්නේ නැතිව සිද්ධියක් සිදු උනාම පනවන්නේ ඇයි? ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය පැනවූ පසු ඵල ලාභීන් අඩු උනාද?
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව