සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-03
ධ්‍යාන හා සමාපත්ති පිළිබඳව සාකච්ඡාව
ධ්‍යාන වශීකෘත කිරිම යනු කුමක්ද? නිවන් දැකීමට ධ්‍යාන අවශ්‍යමද?, උපචාර සමාධිය යනු කුමක්ද?, අර්පණා සමාධිය යනු කුමක්ද? සමාපත්තිය යනු කුමක්ද?
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව