සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-19
ජවනයක් තුළ ඇති පටිච්ච සමුප්පාද චක්‍ර හා නිවන් දකින්නට විමසිය යුතු පටිච්ච සමුප්පාදය විග්‍රහ කිරීම
චිත්තක්ෂණයක පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාත්මක වේද?
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව