සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-18
ලෝකය හටගන්නා අයුරු, ධර්මය තුළින් විනය ඇතිවීම සහ පෙළෙන අර්ථයෙන් අනිච්ච
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව