සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-17
භාවනාවේදී ඇතිවන අපහසුතා ජය ගැනීම
භාවනා කරන විට හිස තද වීම, හිරවීම සිදුවන්නේ ඇයි?
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව