සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-16
පටිභාන කාව්‍යමය බුදු ගුණ හා මෙත් - විදර්ශනා කර්මස්ථානය
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[01:21] උත්තම පුරිස වූ බුදුපියාණන් වහන්ස... - නමස්කාරය
[02:37] සෝ භගවා ඉතිපි අරහං, අරහං වත සෝ භගවා...
[07:20] මම පර පණ නොනසමි... අවංකයි...
[12:25] විදසුන් නුවණ මතු කර දෙන...
[13:05] සත්වයා පෙළීම් පිඩකි...
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (29 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව