සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-15
ආරණ්‍ය සේනාසන වල සමහර ස්වාමීන්වහන්සේලා නිච්චි නැති ස්වභාවයකින් වැඩ ඉන්නවා, එවැනි පරිසරයක් උදා වෙන්න හේතුව මොකද්ද?
කායානුපස්සනාව වැඩීම. හිතේ හෝදිසි කිරීම මග වැඩීමට අවශ්‍ය බව. සතිපට්ටාන භාවනාව. පජානාතී කියන්නේ දැන දැන යන එකට වඩා එය රාග මගක්ද ද්වේශ මගක්ද මෝහ මගක්ද යන්න දැකිය යුතු බව. කාය විඥ්ඥප්තියට එහා දැකිය යුතු බව. ඉදපච්චේයතා පටිච්ච සමුප්පාදය - ඒ ඒ මොහොතේ ප්‍රත්‍ය වෙන තැන අල්ලා ධර්මය මෙහෙහි කිරීම විස්තර කෙරෙන ඉතා වටිනා දේශනාවක්
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (40 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව