සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-14
සියලු කෙළෙස් ප්‍රඥාවෙන් ඉවත් කළ නොහැකියි - සබ්බාසව සූත්‍රය
සබ්බාසව සූත්‍ර දේශනාවට අනුව කෙළෙස් ප්‍රහාණය කරන විදිය කුමක්ද?
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව