සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-13
සමාජ සම්මතයට අනුව කාම මිත්‍යාචාරය සිදු වන හැටි
සමාජ සම්මතයට අනුව කාම මිත්‍යාචාරය සිදු වන අයුරු විස්තර කිරීම
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව