සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-12
පටිච්චසමුප්පාද චක්‍ර චිත්ත වීථි ඇසුරින් පැහැදිලි කර දෙන්න.
මහා සාගරය සේ ඇති පටිච්චසමුප්පාදයෙන් බිඳක්
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අතීත භවංග, භවංග චලන, භවංග උපච්චේද, පන්චද්වාරා ආවර්ජන, විඥාන 6න් එකක්, සන්පටිච්චන, සන්තීරණ, වොත්තපන, පලවන ජවන් චිත්තය, දෙවන ජවන් චිත්තය, තෙවන ජවන් චිත්තය, සිව්වන ජවන් චිත්තය, පස්වන ජවන් චිත්තය...


හේතු පටිච්චසමුප්පාදය, ප්‍රත්‍ය පටිච්චසමුප්පාදය, අඤ්ඤමඤ්ඤ පටිච්චසමුප්පාදය, සම්ප්‍රයුත්ත පටිච්චසමුප්පාදය...
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (31 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව