සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-08
භවාංග සිතේ ලක්ෂණ මතුවීම, මරණාසාන්න ගති නිමිති, අසත්පුරුෂ සේවනයේ පාඩුව, ආහාර ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව...
පියා බව නොදැන මැරීමට නියම කිරීම ආනන්තරිය පාපකර්මයක් වේද?
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව