සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-06
චරිත ලක්ෂණ අනුව අනුගමනය කිරීමෙන් ප්‍රතිඵල ලැබීම සහ වැරදි නිවැරදි කරගැනීම පිළිබඳ
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සතිපට්ඨාන දේශනාව ඇසූ පමණින් කිසිවෙක් මාර්ග ඵල නොලැබූවේ ඇයි?
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව