සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-03
සෝවාන් ඵලය ලබද්දී මනොද්වාර චිත්ත විතිය පිලිබදව පැහැදිලි කිරීම
සෝවාන් ඵලය ලබද්දී මනොද්වාර චිත්ත විතිය පිලිබදව ඉතාම ගැඹුරු අභිධර්ම විග්‍රහයක්
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව