සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-03-02
අනමතග්ගෝයං භික්‌ඛවේ සංසාරෝ, පුබ්බාකෝටි න පඤ්ඤායති පැහැදිලි කරන්න
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව