සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-02-18
ආර්ය උපවාද කමාකිරීම
ආර්ය උපවාද කමාකිරීමේ වැදගත්කම, වරද වරද හැටියට දැක කමා කිරීම,ආර්ය උත්තමයෙක් අඳුරා ගත හැකිද?
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව