සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-01-09
අරිහතුන් වහන්සේ පිරිනිවීම හා අන්තරා පරිනිබ්භායී අවස්ථා
අරහත්වයට පත්වී පිරිනිවන් පෑ උතුමන් වහන්සේ නමක් ආශ්‍රයෙන් අන්තරා පරිනිබ්භායී අවස්ථා පැහැදිලි කිරීම
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව