සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-01-03
භෞතික ලෝකය, නාම ලෝකය, නාම-ගෝත්‍ර හා නිවන
නිවන පිණිස හේතු වෙන කුසල මූල විඤ්ඤාණය සහ ප්‍රඥාව අතර වෙනස මොකද්ද?
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[19:26] අනිදස්සනං අප්පටිගං ධම්මායතන පරියාපන්න රූපං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව